Home | Overige erotiek | Hoe werkt het | Site aanmelden | Contact | Registreren of Inloggen


Privacy en Cookies

Dit is de Privacyverklaring van SexdatingTopLijst.nl.

Toepasselijkheid:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die u van ons ontvangt of aan ons verstrekt. Wij verwerken privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

De gegevens zoals aangegeven bij het plaatsen van een verhaal.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders (of voogd). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders (of voogd) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke (of voogd) toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@SexdatingTopLijst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Om eventuele potentiƫle klanten contact met u op te laten nemen.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief.
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

E-mailadres, zolang een peiling actief is.

Cookies:

Wij gebruiken alleen technische en functionele Cookies. En analytische Cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De Cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor Cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of intrekking van uw toestemming sturen naar contact@SexdatingTopLijst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via contact@SexdatingTopLijst.nl.
Sexdatingtoplijst.nl bevat verwijzingen doormiddel van buttons, banners en hyperlinks naar websites van derden.
Sexdatingtoplijst.nl is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
Wij hebben hier geen invloed op of zeggenschap over, deze vallen onder hun eigen privacy/regels.

© 2022 Sexdating Top Lijst - Linkpartners | Privacy en cookies